Politica de confidențialitate

POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestei note de informare („Politica”) este să detalieze modul în care noi, O Carte Despre S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 1, str. Argentina nr. 25, parter, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10341/2023 și având CUI 48272948 („noi” sau „Compania”), prelucrăm în calitate de operator, datele tale cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”), atunci când tu, în calitate de utilizator („Utilizator” sau Client), accesezi, navighezi sau achiziționezi unul sau mai multe produse („Produsul”) prin intermediul magazinului online „O carte despre”, accesibil la aceeași adresă web („Magazinul” sau „O Carte Despre”).

De asemenea, Politica detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanei căreia i se adresează Produsul. Respectarea vieții tale private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

SITUAȚII APLICABILE CLIENTULUI

Crearea contului de Utilizator de către Client

Date cu caracter personal prelucrate: adresă e-mail

Configurarea contului de Utilizator de către Client

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresa de livrare și adresa de facturare.

Efectuarea unei Comenzi și a plății aferente Comenzii

Date cu caracter personal prelucrate: adresa de livrare și adresa de facturare (în cazul în care nu au fost introduse în etapele anterioare), suma de plată, datele bancare

Orice prelucrare a datelor tale cu caracter personal realizată de către procesatorul autorizat de plăți de va desfășura conform politicii sale.

Editarea/completarea contului de Utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, adresă de livrar.

Contactarea Companiei

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de email.

SITUAȚII APLICABILE PERSOANEI CĂREIA I SE ADRESEAZĂ PRODUSUL

Configurarea Produsului

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, gen, dată de naștere, calități, vicii, fotografie de profil

Editarea/completarea detaliilor de configurare de către Utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, gen, dată de naștere, calități, vicii, fotografie de profil.

SITUAȚII APLICABILE ATÂT CLIENTULUI, CÂT ȘI PERSOANEI CĂREIA I SE ADRESEAZĂ PRODUSUL

Mesaje comerciale (marketing)

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail

Soluționarea disputelor

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu.

Publicarea unui review

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Poți refuza să furnizezi anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu poți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă de la pct 1 litera A , B și C și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul tău liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului tău, veți fi de acord că putem prelucra Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sursa Datelor cu Caracter Personal este fie Clientul, fie persoana căreia i se adresează Produsul.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra ta sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.

DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de gestionare a notificărilor prin SMS/e-mail, furnizori de servicii de curierat, procesatori autorizați de plăți, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului. Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Poți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor tale cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor tale, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul tău; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului tău sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca Datele tale cu Caracter Personal să îți fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Compania este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, te poți opune la prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; (iii) are la bază consimțământul tău explicit.

Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@ocartedespre.ro.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne poți contacta la adresa de email: [contact@ocartedespre.ro].